Le Marais on a cloudy Sunday

by - 14:59

EN: After yesterday's barbecue I decided to go for a little walk and explore Le Marais, charming narrow streets from the Medieval and Renaissance period. I had to be careful not to fall as my eyes were focused on the stunning buildings, lamps, balconies .. I can't get enough of this French style. The whole area was packed, many people were queueing up to buy Falafel and to get into a nice cafe to warm up took a good 20 minutes. Plenty of art galleries, boutiques and trendy restaurants, Le Marais has so much to offer and I will be back very soon, preferably on a much warmer day. 

SK: Po včerajšej grilovačke som sa rozhodola ísť na malú prechádzku okolo Le Marais, pôvabne úzke uličky zo Stredovekej a Renesančnej doby. Musela som si dávať veľký pozor aby som sa náhodou nepotkla lebo moje oči boli neustále namierené na nádherné budovy, lampy, balkóny .. nemôžem sa nabažiť tohto Francúzskeho štýlu. Celá área  bola plná prechádzajucich sa ľudí, mnohí stáli vo fronte na Falafel a dostať sa do kaviarne na kávu trvalo dobrých 20 minút. Je tu mnoho umeleckých galérií, butikov a módnych reštaurácií, Le Marais má toho toľko čo ponúknuť, a ja sa sem čoskoro vrátim len si trošku počkám na oveľa teplejší  deň.

You May Also Like

0 comments